กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

Law of the Universe
กฎแห่งจักรวาล

ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้
เป็นประโยคที่ไบอันนำมาสรุปจากการสังเกตของอริสโตเติล นอกจากมันจะมีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีระบบที่ชัดเจนแล้ว มันยังหมายความว่า คนเราเรียนรู้ความสำเร็จจากอดีตได้ทั้งจากตนเองและคนอื่นและยังสามารถนำมาทำซ้ำให้เกิดขึ้นใหม่ได้อีก

ความเป็นระบบระเบียบที่แน่นอนเหล่านี้ คือลักษณะของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ ไบรอันเชื่ออย่างมั่นคงว่า
ไม่มีผลลัพธ์ใดๆ ที่ไม่มีเหตุต้นมาก่อน และถ้าเหตุต้นเหมือนกันผลลัพธ์ก็ย่อมเหมือนกัน

คุณและผมต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ เหมือนกับความสำเร็จที่มนุษย์ทั้งหลายเคยทำขึ้นมาแล้วในอดึต เพียงแค่คุณศึกษาให้ถึงแก่นแท้แล้วนำมาปฏิบัติเท่านั้นเอง มีกฎแห่งจักรวาลที่ไบรอัน เทรซี่พูดถึงเสมอดังนี้

คลิกอ่านเพิ่มเติม

https://www.innodesign.in.th

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้ เป็นประโยคที่ไบอันนำมาสรุปจากการสังเกตของอริสโตเติล นอกจากมันจะมีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง...

กฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction

กฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction

มนุษย์ทุกคนเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิต โดยที่เราส่งพลังงานความคิดไปดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความคิดในปัจจุบัน

Lily Collins

Lily Collins

Lily Collins

Yeal shelbia

Yeal shelbia

Yeal shelbia

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Anne Hathaway