กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

Law of the Universe
กฎแห่งจักรวาล

ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้
เป็นประโยคที่ไบอันนำมาสรุปจากการสังเกตของอริสโตเติล นอกจากมันจะมีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีระบบที่ชัดเจนแล้ว มันยังหมายความว่า คนเราเรียนรู้ความสำเร็จจากอดีตได้ทั้งจากตนเองและคนอื่นและยังสามารถนำมาทำซ้ำให้เกิดขึ้นใหม่ได้อีก

ความเป็นระบบระเบียบที่แน่นอนเหล่านี้ คือลักษณะของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ ไบรอันเชื่ออย่างมั่นคงว่า
ไม่มีผลลัพธ์ใดๆ ที่ไม่มีเหตุต้นมาก่อน และถ้าเหตุต้นเหมือนกันผลลัพธ์ก็ย่อมเหมือนกัน

คุณและผมต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ เหมือนกับความสำเร็จที่มนุษย์ทั้งหลายเคยทำขึ้นมาแล้วในอดึต เพียงแค่คุณศึกษาให้ถึงแก่นแท้แล้วนำมาปฏิบัติเท่านั้นเอง มีกฎแห่งจักรวาลที่ไบรอัน เทรซี่พูดถึงเสมอดังนี้

คลิกอ่านเพิ่มเติม

https://www.innodesign.in.th

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

กฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction

กฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction

กฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction

Lily Collins

Lily Collins

Lily Collins

Yeal shelbia

Yeal shelbia

Yeal shelbia

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Anne Hathaway